Radno vreme vozača. Rapored vremena vozača. Taho listići. Preuzimanje sa digitalnih tahografa i vozačkih kartica. Izveštaj o prekršajima.

Pobierz demo

Preuzmite softver demos.

Cenovnik

(cene su izražene bez PDV-a)

Samo za digitalne
Verzije softvera Broj vozila RSD RSD + TT
Tachospeed Lite Nema ograničenja 4390,00 6590,00
Tachospeed Lite + Nema ograničenja 7790,00 12190,00
Tachospeed Driver Nema ograničenja 7790,00 12190,00

 

RSD
Digitalni ili analogni
Verzija softvera Broj vozila RTD RTD+
Tachospeed (1) 1 7090,00 8890,00
Tachospeed  (2) 2 7990,00 9990,00
Tachospeed  (3) 3 8890,00 11090,00
Tachospeed  (4) 4 10190,00 12890,00
Tachospeed  (5) 5 13790,00 17290,00
Tachospeed  (6) 6 17290,00 21790,00
Tachospeed  (7) 7 20390,00 25490,00
Tachospeed  (8) 8 21290,00 26590,00
Tachospeed  (9) 9 24890,00 31090,00
Tachospeed  (10) 10 28390,00 35490,00
Tachospeed  (11) 11 31990,00 39990,00
Tachospeed (12) 12 32890,00 41090,00
Tachospeed (13) 13 36390,00 45490,00
Tachospeed (14) 14 39990,00 49990,00
Tachospeed (15) 15 43490,00 54390,00
Tachospeed (16) 16 44390,00 55490,00
Tachospeed (17) 17 47990,00 59990,00
Tachospeed (18) 18 51490,00 64390,00
Tachospeed (19) 19 55090,00 68890,00
Tachospeed (>20<50) >20<50 55990,00 69990,00
Tachospeed (>50<100) >50<100 63990,00 79990,00
Tachospeed (>100<200) >100<200 72890,00 91090,00
Tachospeed (>200) >200 81790,00 102190,00
Godišnje ažuriranje 20%

 

Dodatni moduli/funkcije Prilikom kupovine Kasnije
Analogni modul – ATC +10% +20%
Digitalni modul – DTC +10% +20%
Dodatni računar +20% +30%
Višejezični +10% +20%
Logo +30% +30%