Radno vreme vozača. Rapored vremena vozača. Taho listići. Preuzimanje sa digitalnih tahografa i vozačkih kartica. Izveštaj o prekršajima.

Tachospeed softver

Čuvanje vozačkih vremena i preuzimanje podataka sa digitalnih tahografa i vozačkih kartica

Tachospeed softver – analiza podataka preuzetih sa analognih i digitalnih tahografa

Tachospeed se koristi za automatsko čitanje vremena upravljanja, odmora, pauza i raspoloživosti sa taho listića kao i za analizu vozačkih vremena u izveštajima

Tachospeed omogućuje memorisanje u elektronskoj formi podataka očitanih sa taho listića. Ovo je korisno za procesuiranje i analizu podataka tokom izrade izveštaja. Baza podataka se može filtrirati i sortirati prema više raspoloživih kriterijuma kao što su datum, ime vozača, registarski broj vozila kao i prema mestu polaska i dolaska.

Tachospeed moduli

 • analogni tahografi;
 • digitalni tahografi;
 • izveštaji o prekršajima + važeća lista tarifa;
 • obračun putnih troškova vozača;
 • izveštaj o prosečnoj potrošnji goriva;
 • podsetnik.

Pogledajte kolika je ušteda vremena!

Postupci za 1 vozača Klasičan način Tachospeed
1. Očitavanje taho listića 5 min 1 min
2. Memorisanje podataka 2 min 0 s
3. Sumiranje radnog vremena 1 min 0 s
4. Provera prema AETR-u 15 min 10 s
5. Generisanje rasporeda vremena vozača 15 min 10 s
UKUPNO 38 min 1 min 20 s
6. Generisanje nedeljnog izveštaja o vremenima 7 x 38 min 7 x 1 min 20 s
UKUPNO NEDELJNO 266 min 9 min 20 s
UŠTEDA VREMENA: 4 sata 15 minuta nedeljno!

Šta još?

Postupci za 1 vozača Klasičan način Tachospeed
1. Obračun plate 10 min 15 s
2. Obračun potrošnje goriva 3 min 15 s
3. Obračun troškova vozila 2 min 15 s
4. Provera profitabilnosti rute 5 min 15 s
UKUPNO 20 min 1 min
5. Generisanje nedeljnih izveštaja 7 x 20 min 7 x 1 min
UKUPNO NEDELJNO 140 min 7 min
UŠTEDA VREMENA: 2 sata 13 minuta nedeljno!

Softverom Tachospeed uštedećete do 6.5 sati nedeljno po vozaču!

Kada ovo vreme pomnožite sa brojem vaših vozača tada ćete videti kolika je ušteda!

Obučavanje

Šta čini Tachospeed jedinstvenim?

 • radi u składu sa Regulativom 561/2006 (najnoviji zakon o vremenima upravljanja);
 • radi u składu sa AETR (Zakon o ratifikaciji Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze);
 • i u składu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja (ZOBS);
 • jednostavna instalacija;
 • konkurentna cena;
 • brza i detaljna analiza podataka sa digitalnih tahografa, vozačkih kartica i tahograf listića;
 • dostupne su verzije na jezicima (engleski, srpski, ruski, poljski, češki, španski, mađarski, litvanski i mnogi drugi);
 • mrežni radi MULTI VERZIJA;
 • inovativni kvalitet i moderna informaciona tehnologija;
 • individualno podešavanje softvera;
 • servis nakon prodaje i tehnička podrška;
 • lak pristup nadogradnjama;
 • besplatna online obuka.

Tachospeed vam pomaže da preuzmete i sačuvate podatke, što je dužnost svakog prevoznika saglasno Regulativi Br. 561/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta.

Minimalna PC konfiguracija

 • PC na 2 GHz;
 • 1 GB RAM-a (preporučuje se 2 GB);
 • 300 MB prostora na disku;
 • CD-ROM jedinica;
 • USB port;
 • skener za taho listiće (300 DPI i crni poklopac) i/ili čitač vozačkih kartica;
 • ekran monitora sa 1024×768 Piksela (1920×1080 se preporučuje);
 • LAN kartica za verziju sa više radnih stanica;
 • veza sa internetom ili telefon za aktiviranje softvera i nadogradnje.

Operativni sistem

 • Microsoft Windows Vista/7/8 (preporučuje Windows 7);
 • Linux (program bi trebalo pokrenuti pomoću Wine softvera).